top of page
  • czyste serce

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Zaktualizowano: 16 sty 2023

25 marca 2020


Każdego dnia można podjąć prywatnie Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Jest to modlitwa trwająca 280 dni czyli tyle ile trwa życie poczętego dziecka pod sercem matki przed urodzeniem. Polega ona na codziennym odmawianiu specjalnej krótkiej modlitwy oraz jednej dziesiątki różańca z rozważaniem wybranej tajemnicy. 25 marca Kościół obchodzi Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, a od 1998 roku także Dzień Świętości Życia. Tego dnia szczególnie jesteśmy zaproszeni do podjęcia Duchowej Adopcji. W tym dniu odprawiane są często Msze Święte z uroczystym przyrzeczeniem, które należy złożyć przed rozpoczęciem dziewięciomiesięcznej modlitwy. Można uczynić to także w Kościele przed Najświętszym Sakramentem. Jednak jeśli sytuacja na to nie pozwala zawsze możemy przyrzeczenie złożyć w domu, np. przed Krzyżem lub wizerunkiem Matki Bożej.

Formuła przyrzeczenia: Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, ....................) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia .................... w Święto / Uroczystość .................... biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Postanawiam:

  • odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego

  • codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca

  • przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia: .................... .................... ....................

Treść codziennej modlitwy: Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen. W Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego bardzo pomocna jest aplikacja na telefon Adoptuj Życie:


Osobom, które podejmą Duchową Adopcję i poinformują o tym Fundację Małych Stópek, Fundacja ta przekaże modlitewnik z rozważaniami na każdy dzień modlitwy. Wystarczy napisać na adres: duchowaadopcja@fundacjamalychstopek.pl i podać swój adres pocztowy.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page