top of page
  • czyste serce

Dzień Świętości Życia 2019

Zaktualizowano: 29 cze 2020

25 marca 2019


25 marca, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Kościół Katolicki w Polsce obchodzi ustanowiony w 1998 roku Dzień Świętości Życia. Jest to odpowiedź na apel św. Jana Pawła II zawarty w encyklice „Evangelium Vitae” ogłoszonej 25 marca 1995 roku.


Przypadający 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem Dzień Świętości Życia uświadamia nam, że życie ludzkie zaczyna się od poczęcia. Dlatego należy je chronić na każdym etapie, zwłaszcza kiedy jest to życie bezbronne i ukryte - u mamy pod sercem.


Wiele osób podejmuje tego dnia Duchową Adopcję Dziecka Poczętego - zobowiązanie do modlitwy w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki.

Fragment komunikatu z 382. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (14 marca 2019)

"Pasterze Kościoła w Polsce przypominają o największej wartości, jaką jest ludzkie życie. Zapraszają wszystkich ludzi dobrej woli do podjęcia starań, aby obchody Dnia Świętości Życia oraz Narodowego Dnia Życia (24 marca - przyp. red.) stały się okazją do afirmacji życia. Biskupi zachęcają do modlitwy w intencji każdego życia ludzkiego, od poczęcia do naturalnej śmierci. Jednocześnie proszą o podjęcie we wszystkich parafiach dzieła duchowej adopcji. Biskupi popierają wszystkie inicjatywy mające na celu ochronę życia ludzkiego, w tym Marsze dla Życia i Rodziny, zarówno o charakterze ogólnopolskim, jak i diecezjalnym."bottom of page