top of page
NOWENNA DO ANIOŁA STRÓŻA

Odmawiana przed wspomnieniem Świętych Aniołów Stróżów - 2 października

początek nowenny: 23 września

​​Modlitwa przed rozpoczęciem nowenny

Mój Aniele Stróżu, ilekroć Cię wspominam, przychodzi mi na myśl prawda Ewangelii: "Mój Anioł ciągle wpatruje się w oblicze Ojca który jest w niebie" (por. Mt 18, 10). Pewnego dnia będziemy kontemplować Je razem. Już teraz raduję się na myśl o tym dniu, kiedy obok Ciebie odkryję to szczęście.
Święty mój Opiekunie, tę nowennę ofiaruję Bogu w intencji (...), a nade wszystko, by obietnica przebywania z Nim w Twojej bliskości spełniła się w moim życiu i aby nikogo z tych, których kocham, nie zabrakło w tej wspólnocie.

Dzień pierwszy - 23 września

Czynimy znak krzyża:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen.

 • Z duchowego skarbca Kościoła

"Uważamy za stosowne, aby to wyjawić, by w ten sposób wywiązać się z naszego obowiązku wdzięczności. Doznawaliśmy zawsze cudownego wsparcia ze strony naszego Anioła Stróża. Odczuwamy bardzo często, że jest obecny tu koło nas, gotów przyjść nam z pomocą."


papież Pius XI

 • Modlitwa

Mój dobry Aniele Stróżu, pomóż mi podziękować Najwyższemu, że raczył ofiarować mi Ciebie jako strażnika. Aniele Boży, najdroższy opiekunie, któremu powierzyła mnie Jego miłość, każdego dnia stój u mego boku, by oświecać i strzec,  rządzić i prowadzić. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Dzień drugi - 24 września

Czynimy znak krzyża:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen.

 • Z duchowego skarbca Kościoła

"Aniołowie Stróżowie nie opuszczają nas nawet wówczas, gdy my opuszczamy Boga."


św. Franciszek Salezy

 • Modlitwa

Książę niebieski, racz wyjednać dla mnie wybaczenie wszystkich powodów do niezadowolenia, których przysporzyłem Tobie i mojemu Bogu, ignorując Twoje ostrzeżenia i rady.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Aniele Boży...

Dzień trzeci - 25 września

Czynimy znak krzyża:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen.

 • Z duchowego skarbca Kościoła

"To on pozwala mi widzieć wszystko nowymi oczyma i sprawia, że pod moimi nogami lazur niebieski miesza się z tą surową drogą. To on wydobywa dla mnie ze wszystkich rzeczy pełnię sensu i hymn wdzięczności i sprawia, że wszystko zmienia się w rytm, ideę, podobieństwo, zdanie, słowa pełne uczuć i hymn..."


P. Claudel

 • Modlitwa

Mój serdeczny Nauczycielu, utrwal w mej duszy ogromny szacunek do Ciebie, tak bym nigdy już nie ośmielił się czynić w Twojej obecności czegoś, co sprawiłoby Ci ból.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Aniele Boży...

Dzień czwarty - 26 września

Czynimy znak krzyża:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen.

 

 • Z duchowego skarbca Kościoła

„Serafina otaczała wielka jasność, odbijało się przebóstwienie, miłość Boża. Rzekłam do Serafina: Czy byś mnie nie wyspowiadał? A on mi odrzekł: Żaden duch na niebie nie ma takiej władzy.”


św. Faustyna Kowalska

 • Modlitwa

Mój troskliwy Lekarzu, naucz mnie walczyć i pomóż wyleczyć się ze złych przyzwyczajeń i licznych niedostatków nękających moją duszę.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Aniele Boży...

Dzień piąty - 27 września

Czynimy znak krzyża:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen.

 • Z duchowego skarbca Kościoła

„Poufałe obcowanie z aniołami daje poczucie bezpieczeństwa. Nasi niewidzialni towarzysze udzielają nam coś ze swojego pokoju, zaczerpniętego z Boga, który prawdziwie jest Panem historii.”


Papież Pius XII

 • Modlitwa

Mój wierny Przewodniku, wyjednaj dla mnie moc przezwyciężenia wszystkich przeszkód, jakie napotykam na drodze cnoty, i prawdziwą cierpliwość w znoszeniu prób tego żywota.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Aniele Boży...

Dzień szósty - 28 września

Czynimy znak krzyża:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen.

 

 • Z duchowego skarbca Kościoła

„Obecność Aniołów przepoiła mnie tak wielką radością, że gdybym jej sama nie doświadczyła, nigdy bym nie uwierzyła w możliwość oglądania ich oblicza.”


św. Aniela z Foligno

 • Modlitwa

Mój potężny Orędowniku u Boga, wyjednaj dla mnie łaskę posłuszeństwa wobec Twych uświęconych rad i pogodzenia mojej woli we wszelkich sprawach z wolą Boga.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Aniele Boży...

Dzień siódmy - 29 września

Czynimy znak krzyża:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen.

 • Z duchowego skarbca Kościoła

„Budząc się spoglądam w stronę, skąd usłyszałam głos. Widzę ubrane na biało cztero-, pięcioletnie dziecko, które mówi do mnie: Wstawaj szybko, Najświętsza Panna na ciebie czeka! Jaśniało olśniewającym blaskiem. Myślę że było moim Aniołem Stróżem.”


św. Katarzyna Laboure

 • Modlitwa

Duchu najczystszy, rozpromieniony miłością Bożą, wyjednaj dla mnie ten Boski ogień, a z nim prawdziwe oddanie Twojej dostojnej królowej i mojej dobrej Matce, Maryi.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Aniele Boży...

Dzień ósmy - 30 września

Czynimy znak krzyża:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen.

 • Z duchowego skarbca Kościoła

„Nie tylko między ludźmi, ale nawet między aniołami nie ma wznioślejszego zajęcia niż chwalić swego Stwórcę i przywodzić do Niego Jego stworzenia.”


św. Ignacy Loyola

 • Modlitwa

Mój oddany Opiekunie, pomóż mi godnie odpłacić za Twoją miłość i dobroć i ze wszystkich sił doskonalić w sobie taką wiarę, jaką Ty pokładasz w Bogu.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Aniele Boży...

Dzień dziewiąty - 1 października

Czynimy znak krzyża:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen.

 • Z duchowego skarbca Kościoła

„Jeżeli naprawdę zależy nam na poufałym towarzystwie aniołów, to musimy troskliwie unikać tego wszystkiego, co ich obraża, i ćwiczyć się w tych cnotach, w których oni mają upodobanie.”


bł. P. Faber

 • Modlitwa

Błogosławiony Sługo Najwyższego, wyjednaj dla mnie u Najlitościwszego, bym któregoś dnia miał szczęście zająć w niebie jedno z miejsc opuszczonych przez Twoich zbuntowanych towarzyszy.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Aniele Boży...

Modlitwa dziękczynna na zakończenie nowenny

Boże, który dałeś nam swoich Aniołów za Stróżów, Przyjaciół i Opiekunów, bądź w nich uwielbiony. Ufam, że w swojej dobroci udzielisz nam wszystkiego, co prowadzi do wiecznego Dobra. Bądź uwielbiony za wszystkie łaski w tej nowennie upraszane, które nam za wstawiennictwem Aniołów wyświadczyłeś.
Amen.

źródło: "Z Aniołem Stróżem przez życie. Wybrane modlitwy", s. Anna Mroczek CSA

bottom of page