top of page

"Dziś sprowadź mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego, (...)
Bierz ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie..."

(Dz 1226)

"Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą."

(Dz 20)

"(...) i zachęcała mnie, żebym nie ustawała w modlitwach za duszami w czyśćcu cierpiącymi"

(Dz 58)

JednoSerce_grafika.jpg
bł_Karolina.jpg
TWM_logo-main.jpg
rcs-logo-wide.png

Przez 5 pierwszych sobót miesiąca:
 

  • przystąp do spowiedzi

  • przyjmij Komunię Świętą

  • odmów część różańca

  • przez 15 min. rozważaj jedną
    lub kilka tajemnic różańcowych

"Duszom, które w ten sposób starają się mi wynagrodzić, obiecuję towarzyszyć w godzinie śmierci z wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia."

soboty_pl.jpg
ks_Łukasz_Brus.jpg
modlitwa_za_kaplana.jpg
bottom of page