top of page
Odpust zupełny

1. Odpust jest darowaniem wobec Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy.

2. Odpust można uzyskać dla duszy w czyśćcu cierpiącej lub dla siebie.

3. Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden w ciągu dnia.

4. Do uzyskania odpustu zupełnego wymaga się wykonania dzieła obdarzonego odpustem, oraz wypełnienia trzech warunków:

  • spowiedź sakramentalna

  • Komunia eucharystyczna


5. Po jednej spowiedzi można uzyskać kilka odpustów zupełnych.

6. Po jednej Komunii eucharystycznej i po jednej modlitwie w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego zyskuje się tylko jeden odpust zupełny.

7. Wymaga się wykluczenia wszelkiego przywiązania do grzechu nawet powszedniego.

8. Wybrane dzieła obdarzone odpustem:

  • adoracja Najświętszego Sakramentu trwająca przynajmniej przez pół godziny

  • odmówienie różańca w kościele, w rodzinie

  • czytanie Pisma Świętego przynajmniej przez pół godziny

 

  • odprawienie Drogi Krzyżowej

 

  • odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego przed Najświętszym Sakramentem

 

  • pobożne przyjęcie Błogosławieństwa Papieskiego udzielanego Miastu i Światu

 

  • nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada połączone z modlitwą za zmarłych (odpust ten może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące)

 

  • udział w ćwiczeniach duchowych (rekolekcjach) trwających przynajmniej przez trzy dni


więcej o odpustach: https://brewiarz.pl/czytelnia/odpusty.php3

 

bottom of page