top of page
Modlitwa ofiarowania cierpienia

Panie Jezu, dziękuję Ci, że wziąłeś na Siebie wszystkie moje cierpienia, że na krzyżu zostałeś przebity za moje grzechy, zdruzgotany za moje winy, że w swojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu przebaczyłeś mi wszystkie grzechy, otworzyłeś mi drogę do nieba i sprawiłeś, że każde ludzkie cierpienie stało się drogą zbawienia. Ofiaruję Ci moje cierpienie i łączę się z Twoim cierpieniem za zbawienie wszystkich grzeszników. Wyrzekam się wszystkiego, co prowadzi do zła oraz wszelkiego grzechu, aby żyć w wolności dziecka Bożego. Wyrzekam się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu. Panie Jezu, proszę Cię o łaskę bezwarunkowego przebaczenia tym wszystkim, którzy mnie skrzywdzili i zadali mi cierpienie. Cały mój ból fizyczny i udrękę duchową składam w Twoich ranach. Dziękuję Ci za to doświadczenie. Proszę, uwolnij mnie od wszelkiego lęku, buntu i zniechęcenia. Jednoczę się z Twoją męką i wszystkie swoje cierpienia ofiaruję Ojcu Niebieskiemu za nawrócenie pogan, ateistów, a także w intencji papieża, biskupów i kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne (można wymienić inne intencje). Poprzez Niepokalane Serce Maryi cały (a) jestem Twój (Twoja). Amen.

 

18_Dębik ośmiopłatkowy.JPG
bottom of page