top of page
różaniec2.jpg

​Modlitwy Różańcowe

Skład Apostolski czyli Credo

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen

Modlitwa Pańska (przed każdą dziesiątką)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw ode złego. Amen.

Pozdrowienie anielskie (dziesiątki różańca)

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Doksologia mała (po każdej dziesiątce)

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Pod Twoją obronę (po każdej części różańca)

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.

Opcjonalnie, po każdej dziesiątce modlimy się modlitwą fatimską albo modlitwą św. Maksymiliana

Modlitwa fatimska

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

lub Modlitwa św. Maksymiliana Marii Kolbego

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.

Tajemnice Różańca Świętego

Poprawne odmawianie różańca oznacza odmawianie modlitwy oraz medytację w tym samym czasie. Dzięki temu odmawianie różańca jest tak wspaniałym przeżyciem duchowym. Każda z tajemnic różańca koncentruje się na jednym ważnym wydarzeniu z życia Jezusa Chrystusa i jego matki, Maryi. Wyróżniamy 20 tajemnic różańca, które dodatkowo podzielone są na 4 grupy: Tajemnice Radosne, Tajemnice Światła, Tajemnice Bolesne i Tajemnice Chwalebne.

Część pierwsza — Tajemnice radosne (poniedziałki i soboty)

 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety

 3. Narodzenie Pana Jezusa

 4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

 5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni


Część druga — Tajemnice światła (czwartki)

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

 2. Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej

 3. Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia

 4. Przemienienie Pańskie na górze Tabor

 5. Ustanowienie Eucharystii


Część trzecia — Tajemnice bolesne (wtorki i piątki)

 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

 2. Biczowanie Pana Jezusa

 3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

 4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię

 5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa


Część czwarta — Tajemnice chwalebne (środy i niedziele)

 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

 3. Zesłanie Ducha Świętego

 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

 5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

źródło: http://pompejanska.rosemaria.pl/

RÓŻANIEC
bottom of page