Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu specjalnej modlitwy (modlitwa codzienna) w intencji dziecka i jego rodziców oraz jednej tajemnicy różańcowej - radosnej, światła, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Maryjo).

Przed rozpoczęciem modlitwy należy złożyć przyrzeczenie.


Modlitwa codzienna

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Aplikacja Adoptuj Życie:
Baner na www.jpg