top of page
NOWENNA POMPEJAŃSKA

 

Jest to różaniec odmawiany codziennie przez kolejne 54 dni (6x9 dni). Składa się z dwóch części - błagalnej i  dziękczynnej, każda po 27 dni (3x9 dni). Każdego dnia nowenny pompejańskiej modlimy się więc całym różańcem (15 lub 20 tajemnic różańcowych), dodając krótkie modlitwy.

  • Przed rozpoczęciem różańca dodajemy akt strzelisty: "Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego!"

 

  • Następnie podajemy intencję (jedna w całej nowennie).

 

  • Rozpoczynamy modlitwę różańcową (15 lub 20 tajemnic, które można podzielić w ciągu dnia, np. tajemnice radosne - rano, tajemnice bolesne - po południu, a tajemnice chwalebne - wieczorem).

  • Po skończeniu różańca odmawiamy modlitwę błagalną (przez pierwsze 27 dni nowenny) albo dziękczynną  (ostatnie 27 dni nowenny).

  • Na koniec trzy razy z ufnością i wiarą wymawiamy akt strzelisty: "Królowo Różańca świętego, módl się a nami".


Modlitwa w części błagalnej (pierwsze 27 dni Nowenny)

Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Modlitwa w części dziękczynnej (ostatnie 27 dni Nowenny)

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

źródło: "Różaniec i Nowenna Pompejańska", Wydawnictwo "Rosemaria", wydanie III, Poznań 2017

MB_z_Pompejów.jpg
bottom of page