top of page
  • czyste serce

Ruch Czystych Serc

Zaktualizowano: 18 lis 2023

5 marca 2022


Ruch Czystych Serc to wspólnota katolicka dla tych, którzy chcą zachować czystość przedmałżeńską i pielęgnować relacje z Jezusem poprzez m.in. codzienną modlitwę i życie sakramentalne (częstą Eucharystię i regularną spowiedź świętą), oraz podjęcie konkretnej pracy nad sobą.


Takie oddanie się Jezusowi stało się dla wielu członków RCS początkiem wyjścia z nieuporządkowania w sferze seksualnej a także uzależnień. Jezus uzdrawia z największych ran, podnosi z największych upadków i rozwiązuje najtrudniejsze sytuacje.


„Tylko czyste serce może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo”.
Jan Paweł II

Pismem formacyjnym członków RCS jest Katolicki Dwumiesięcznik Ewangelizacyjny "MIŁUJCIE SIĘ!". Powstał on w 1975 roku jako Katolicki Dwumiesięcznik Społecznej Krucjaty Miłości, który miał na celu rozpowszechnianie idei społecznej krucjaty miłości. O idei tej myślał już kardynał August Hlond, a podjął i rozwinął ją kardynał Stefan Wyszyński. Założycielem i pierwszym redaktorem pisma był ksiądz Tadeusz Myszczyński. Podstawowym zadaniem „Miłujcie się!” jest formowanie postaw chrześcijan w Polsce w oparciu o ideę Społecznej Krucjaty Miłości. Obecnie polskie wydanie „Miłujcie się!” drukowane jest w nakładzie 180 tys. egz., z czego około jednej piątej trafia do środowisk polskich za granicą. Wydawnictwo Agape wydaje także czasopismo w 23 wersjach językowych m.in. w języku angielskim, chińskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim, ukraińskim i włoskim. Na treść "Miłujcie się!" składają się autentyczne świadectwa, artykuły na temat czystości, modlitwy, cierpienia, wiary w Boga, uzdrowienia.


Wokół redakcji dwumiesięcznika skupia się właśnie największa w skali kraju wspólnota gromadząca młodych ludzi pragnących zachować czystość przedmałżeńską oraz wolność od nałogów, Ruch Czystych Serc. Redakcja "Miłujcie się!" spotyka się z członkami Ruchu na organizowanych przez nią letnich rekolekcjach oraz zimowych dniach skupienia. Oprócz tego redakcja organizuje także coroczne czuwanie na Jasnej Górze dla czytelników „Miłujcie się!” oraz członków ruchów powstałych przy redakcji. Obecnie trwają rekolekcje wielkopostne „Świętość świeckich światłem świata” w Swarzewie nad Zatoką Pucką zorganizowane przez RCS Trójmiasto.


Z inicjatywy redakcji powstał też Ruch Czystych Serc Małżeństw – zrzeszający małżeństwa pragnące żyć według zasad Ewangelii. „Miłujcie się!” propaguje także Ruch Wiernych Serc, krucjatę modlitwy w intencji małżeństw zagrożonych rozpadem, duchową adopcję dziecka poczętego i dzieło modlitwy za kapłanów – tzw. margaretkę.


Patronką Ruchu Czystych Serc jest bł. Karolina Kózka. Błogosławiona Karolina urodziła się we wsi Wał-Ruda 2 sierpnia 1898 r. i poniosła męczeńską śmierć 18 listopada 1914 r., broniąc swego dziewictwa przed usiłującym ją zgwałcić rosyjskim żołnierzem. Oddała swoje życie z miłości do Chrystusa, broniąc swego dziewictwa i cnoty czystości. W czasie jej beatyfikacji w Tarnowie 10 czerwca 1987 r. Ojciec Święty mówił:


„Karolina nie ocaliła życia doczesnego […] oddała to życie, aby zyskać życie z Chrystusem w Bogu. […] Swoim życiem i śmiercią przemawia przede wszystkim do młodych: chłopców i dziewcząt. […] Mówi o wielkiej godności kobiety: o godności ludzkiej osoby. O godności ciała, które wprawdzie na tym świecie podlega śmierci, jest zniszczalne, jak i jej młode ciało uległo śmierci, ale nosi w sobie to ludzkie ciało, zapis nieśmiertelności, jaką człowiek ma osiągnąć w Bogu wiecznym i żywym, osiągnąć przez Chrystusa”.W artykule wykorzystano fragmenty tekstów ze stron:

https://rcs.org.pl/

https://milujciesie.pl/

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page